KĄ BŪTINA TURĖTI ĮSIGIJUS, KAD NEREIKĖTŲ BIJOTI UGNIES?

Pastatuose kilęs gaisras gali ne tik sugadinti materialinį turtą, bet ir pareikalauti žmonių gyvybių. Todėl labai rimtai reikia tai įvertinti ir laiku pasirūpinti priešgaisrinės saugos priemonėmis. Internetinėje prekyboje yra labai didelis pasirinkimas priešgaisrinei apsaugai skirtų priemonių.

Kokios yra priešgaisrinės apsaugos priemonių rūšys?

Priešgaisrinei apsaugai yra naudojamos aktyviosios ir pasyviosios apsaugos priemonės. Aktyviosiomis priemonėmis yra vadinamos tos, kurios pradeda veikti vos įsiplieskus gaisro židiniui. Šias priemones sudaro gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, automatiniai purkštuvai, avarinis apšvietimas, dūmų šalinimo sistemos, gesintuvai ir kt.

O pasyviosios priešgaisrinės apsaugos priemonės dažniausiai yra diegiamos į pastatų konstrukcijas, kad jos atitinkamą laiką galėtų atlaikyti ugnies poveikį. Jos kurį laiką apsaugo pastate esančių žmonių gyvybes gaisro metu, nes neleidžia ugniai plisti nei viduje, nei išorėje.

Kada yra naudojami gesintuvai?

Gesintuvai yra priskirti prie aktyviųjų priešgaisrinės apsaugos prietaisų. Jie naudojami tada, kai reikia gesinti bei kontroliuoti nedidelės apimties gaisrus ir netinka tada, kai ugnis jau yra pasidariusi nevaldoma ir jai užgesinti yra reikalinga profesionalių ugniagesių pagalba. Įprastai gesintuvą sudaro rankinis didelio slėgio cilindras, kurio vidus yra pripildytas gesinamųjų medžiagų.

Kokie gesintuvai yra dažniausiai naudojami?

Yra žinomos trys gesintuvų rūšys – vandens putų, angliarūgštės ir milteliniai gesintuvai. Patys praktiškiausi yra pastarieji gesintuvai, nes jie užpildyti tokiais milteliais, kurie tinka visų rūšių gaisrams gesinti, kai dega kietosios organinės prigimties medžiagos: mediena, popierius, tekstilė bei guma, kai užsiliepsnoja tokie degūs skysčiai, kaip benzinas, lakai, spiritas ar tepalai su mazutu,   kai dega įvairios dujos ir elektros įrenginiai.

Kokių atsargumo priemonių reikia laikytis, kai ugnį gesinate milteliniu gesintuvu?

Kadangi milteliniai gesintuvai yra išskirtinio veiksmingumo, jie Lietuvoje savo populiarumu lenkia likusius gesintuvus ir dėl to, kad net prie trisdešimties laipsnių speigo išlieka veiksmingi. Tiesa, yra ir vienas trūkumas. Jei ugnis gesinama uždarose patalpose, tada iš gesinimo miltelių susidaro toksinių dulkių debesis, todėl gesinant geriau sulaikyti kvėpavimą ar laikyti pridegus burną su nosimi, o po gaisro užgesinimo būtinai reikia išvėdinti patalpas bei nusiplauti rankas.