Kelio ženklų reikšmės

Bet kokioje situacijoje kuo yra daugiau taisyklių, tuo lengviau susigaudyti arba išspręsti tam tikras situacijas, kad viskas būtų įvertinta tinkamai. Tikriausiai vienas svarbiausių sričių, kurioje taisyklės yra ypač svarbios, tai vairavimas. Būtent jos padeda nepadaryti avarijų, tam tikruose kelio ruožuose, laikytis nustatytų reikalavimų ir panašiai. Todėl šiame straipsnyje norime šiek tiek daugiau papasakoti apie kelio ženklo reikšmes.

Kodėl svarbu žinoti kelio ženklų reikšmes?

Be kelio ženklų, vargu, ar galėtume laikytis tvarkos keliuose. Tikriausiai matome ne vieną šalį ar tam tikrą vietovę, kurioje eismas vyksta bet kaip, tai mums, kurie laikosi visų kelio ženklų, tikriausiai šiurpsta oda nuo tokio vairavimo. Tad kelio ženklų reikšmes žinoti pagrinde yra svarbu dėl to, kad galėtume nuo vieno taško iki kito taško nuvažiuoti saugiai ir nekeldami grėsmes sau ir aplinkiniams. Nes kaip žinia, įvairios avarijos gali sukelti labai skaudžias pasekmes, tad vien dėl to yra svarbu žinoti ir laikytis kelio ženklų.

Kokios gali būti kelio ženklų reikšmės?

Kaip ir užsiminėme šiek tiek anksčiau, kelio ženklinimas ir ženklai yra labai svarbu, kad būtų laikomasi tvarkos:

  • Pagal tam tikrus ženklus avaringesnėse zonose laikytis mažesnio greičio;
  • Tam tikri kelio ruožai gali būti prie staigesnių posūkių, todėl vairuotojas jau iš anksto turi pasiruošti;
  • Vairuotojai taip pat turi žinoti, jeigu kelią kerta traukinio bėgiai, ženklai irgi turi būti pastatyti iš anksto;
  • Netgi ten, kur yra pavojingas kelkraštis vairuotojas turi būti informuotas, nors šita dalimi ir nevažiuoja, tačiau atsargumo priemonių reikia imtis.

Tai yra tik maža dalis išvardintų kelio zenklai reiksmes, nes jų apskritai galima sutikti ne vieną dešimtį, tad dar prieš mokantis vairuoti, jas privalu žinoti, nes svarbu imtis tam tikrų veiksmų, kuomet atitinkamas ženklas yra pamatomas.

Kokiose vietose paprastai statomi tokie kelio ženklai?

Kelio ženklai gali stovėti pačiose įvairiausiose vietose, ten, kur yra didesnė tikimybė atsitikti tam tikram įvykiui, ten kur yra tam tikra kliūtis ir panašiai. Kažkokios taisyklės, kad ties tam tikrais kilometrais ar pagal kitus kriterijus tikrai nėra jie statomi, viskas žiūrima pagal aplinkybes ar situacijas, kurios įvyko anksčiau ir norima, kad daugiau tai nepasikartotų. Tad tikrai nereikėtų galvoti, kad jie statomi bet kaip ir jais vadovautis nėra būtina.